Utvärdering samverkanskurser

(Gradering: 1=sämst, 6=bäst)
123456
Informationen och kontakterna inför din vistelse?
123456
Boendet?
123456
Maten?
123456
Har vistelsen motsvarat dina förväntningar?
123456
Har du fått respons på dina önskemål/ behov?
123456
Hur har innehållet i programmet varit?
123456
Bemötandet på Valjeviken?
123456
Programpunkterna som Valjeviken ansvarat för?
Föreläsning 1
123456
Föreläsning 2
123456
Föreläsning 3
123456
Föreläsning 4
123456
Föreläsning 5
123456
Föreläsning 6
123456
123456
123456
123456
 
Skapad med SurveyMesh