Utvärdering skola

(Gradering: 1=sämst, 6=bäst)
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
JaNejEj Svarat
Klassrummen har en bra planlösning och inredning.
Det finns tillräckligt med utrymmen för självstudier.
Tillgången till datorer är bra.
Ventilationen är bra.
Städningen är bra.
Läromedlen är bra.
Det finns tillräckligt med trivselutrymmen.
Det är lätt att få tag på lärare/personal.
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
123456Ej Svarat
Ja
Dagspress
Annan tryckt information
Internet
Bekanta
Arbetsförmedling, försäkringskassa eller annan myndighet
Facket
Har tagit kontakt på eget initiativ
Uppsökande verksamhet av personal från vuxenutbildningen
Mässa
På annat sätt. Vilket?
123456Ej Svarat
 
Skapad med SurveyMesh