Utvärdering vistelse

(Gradering: 1=sämst, 6=bäst)
123456
Informationen och kontakterna inför din vistelse?
123456
Boendet?
123456
Maten?
123456
Har vistelsen motsvarat dina förväntningar?
123456
Har du fått respons på dina önskemål/ behov?
123456
Sjukgymnastiken?
123456
Arbetsterapin?
123456
Samtalsgruppen?
123456
Kuratorskontakten?
123456
Bemötandet på Valjeviken?
123456
Taktil massage?
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
 
Skapad med SurveyMesh